Website Banner
 
 
 
 

 
 

        
           
 
                 
                 
           
                 
                 
           
                 
                 
           

   
         
         
           

                                หจก.พร็อสเพอริตี้ เทรดดิ้ง ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปี 
                    เป็นผู้ผลิตแบบฟอร์มต่อเนื่องหรือชื่อที่เรียกกันติดปากว่า  คอมพิวเตอร์ฟอร์ม  
และรับจัดพิมพ์เอกสารที่ใช้
                    ในสำนักงานทุกชนิด  โดยทางห้างฯคัดสรรวัสดุชนิดกระดาษเคมีในตัว
คุณภาพมาตรฐานสูง  แบรนด์ 
                    
“ โอจิ  ฟินิกส์ “ ทั้งชนิดม้วนและชนิดริมแผ่นเป็นมาตรฐานการผลิต
แบบฟอร์มชนิดต่างๆให้กับลูกค้าโดย
                    เสมอมา   จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย
ใช้บริการจากเราในการจัดพิมพ์   
                    แบบฟอร์มต่อเนื่อง ,  สลิปเงินเดือน ,  หนังสือรับรองการหักภาษี 
และเอกสารใช้ในสำนักงาน เช่น   
                    
กระดาษหัวจดหมาย , ซองจดหมาย , ซองเอกสาร ,  สต๊อกการ์ด,
บิลเข้าเล่ม ,  กาวหัว ,  ปรุฉีกสำเนาติดเล่ม ,  
                    
สติกเกอร์ฉลากติดสินค้า ,  อื่นๆ หลากชนิดแบบฟอร์ม
                                
ทางห้างฯบริการทั้งงาน จำนวนน้อย , จำนวนมาก , บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ รับงาน , ออกแบบ, 
                    
ตรวจแบบพิมพ์, ส่งงาน อย่างรวดเร็วตรงเวลาด้วยผลงานประณีต ได้มาตรฐานครบวงจร

 
   
         
 
Current Pageid = 1